Heeft u een bedrijf in Zoetermeer en bent u huurder van de gemeente? Heeft u te maken (gehad) met omzetderving als direct gevolg van maatregelen rondom de coronacrisis? Dan kunt u huurcompensatie en eventueel steun aanvragen.

  • Heeft uw bedrijf omzetderving a.g.v. de coronamaatregelen en huurt u van de gemeente? Dan kunt u huurcompensatie aanvragen.
  • Dient uw organisatie maatschappelijk belang en huurt u van de gemeente? Dan kunt u zowel huurcompensatie als steun aanvragen.
  • Dient uw organisatie maatschappelijk belang maar huurt u niet van de gemeente? Dan kunt u alleen steun aanvragen.

Informatie gemeente Zoetermeer: Huurcompensatie en/of steun voor organisaties (vanwege coronacrisis)(externe link)