Belastingdienst heeft mogelijkheden versoepelde betalingsregeling voor coronaschulden

Bedrijven die moeite hebben met de verplichting om de opgebouwde belastingschuld in termijnen terug te betalen, kunnen onder voorwaarden nog gebruik maken van versoepelingsmaatregelen.

Het kabinet nam in 2020 en 2021 maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Veel ondernemers maakten gebruik van het bijzonder uitstel van betaling voor hun belasting. Enkelen betaalden de schuld al terug. Anderen startten vanaf 1 oktober 2022 met het in termijnen terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. Bedrijven die moeite hebben om te voldoen aan deze verplichting, kunnen onder voorwaarden nog gebruik maken van versoepelingsmaatregelen.

Een aantal versoepelingen van september 2022 helpt ondernemers die moeite hebben met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling. Ze kunnen een verzoek indienen om de betalingsregeling tijdelijk aan te passen, zodat er meer financiële ruimte ontstaat. Zo kunnen zij een betaalpauze van maximaal 6 maanden aanvragen, of per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Daarnaast is het (onder voorwaarden) mogelijk om de termijnbedragen te verlagen, door de looptijd van de regeling te verlengen van 60 naar maximaal 84 maanden.

Ondernemers moeten zelf actie ondernemen om hiervan gebruik te kunnen maken. Hiervoor moeten zij een gemotiveerd verzoek indienen bij de Belastingdienst en daarnaast aanvullende stukken aanleveren. Meer informatie hierover is te vinden op Belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.

Betalen uitgestelde belasting

Het bijzonder uitstel eindigde op 1 april 2022. Vanaf die datum moesten ondernemers weer voldoen aan al hun nieuwe betalingsverplichtingen. En vanaf 1 oktober 2022 startte de verplichte termijnbetaling in 60 maanden van de uitgestelde belastingbetalingen.

Ondernemers die moeite hebben met het aflossen van de opgebouwde schuld, hebben daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van versoepelingsmaatregelen. Als zij verwachten ook met de versoepelingen de termijnbedragen niet te kunnen betalen, worden ze doorverwezen naar de kamer van koophandel en eventueel de gemeente voor schuldhulpverlening.

Pauzeren en verlengen betalingsregeling mogelijk

Als de ondernemer inmiddels achterloopt met de termijnbetalingen, dan kan de ondernemer met terugwerking tot 1 oktober 2022 alsnog pauzering vragen voor maximaal 6 maanden. De ondernemer ontvangt dan een aangepaste regeling met een nieuw, hoger termijnbedrag vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2027. Er mag dan echter geen achterstand zijn in de nieuwe betaalverplichtingen vanaf 1 april 2022, tenzij hiervoor uitstel van betaling is verleend. Door de betaalpauze op 1 oktober te laten ingaan, is er nu geen achterstand en kan de ondernemer mogelijk ook in aanmerking komen voor andere versoepelingsmaatregelen zoals een  verlenging van de betalingsregeling.