Het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal(externe link) (WSP-ZHC) ondersteunt werkgevers gedurende hun zoektocht naar personeel: van selectie van een geschikte kandidaat tot het verzorgen van plaatsingen op bijvoorbeeld stageplekken, werkervaringsplekken en beroepsbegeleidende leerweg-trajecten (BBL).

Een van de werkplekken van de accountmanagers(externe link) van het WSP-ZHC is Ter Zake.