Passende hulp aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf.

MKBDoorgaan organiseert vroegsignalering van (financiële) problemen en biedt passende hulp. Dat doen we aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. MKBDoorgaan legt als ‘linking pin’ snel de verbinding tussen uw vraag en praktische ondersteuning.

Of je nu een eigen restaurant, sportschool of boekenwinkel hebt, ondernemersvragen en/of geldzorgen kunnen onverwacht bij je opspelen. Heb je vragen als: 

  • Hoe kom ik aan geld?
  • Hoe laat ik mijn bedrijf groeien?
  • Moet ik doorgaan of stoppen met ondernemen?
  • Hoe bereik ik meer klanten?
  • Welke hulp is er voor mij nu de steunmaatregelen zijn gestopt?
  • Welke mogelijkheden zijn er als ik mijn belastingschuld niet kan betalen?

De adviseurs van MKBDoorgaan bieden jou advies en oplossingsmogelijkheden voor de ontstane probleemsituatie. Indien vervolgstappen wenselijk zijn, vindt een warme overdracht plaats naar een gespecialiseerde partij binnen het netwerk van MKBDoorgaan die je verder helpt. Met praktische noodzakelijke ondersteuning helpt MKBDoorgaan jou bij de continuering en groei van jouw bedrijf.

MKBDoorgaan is een activiteit van Stichting Nederland Geldzorgenvrij.

Kijk voor meer informatie op de website MKBDoorgaan.