Inzetten op verbetering van de veiligheid en leefbaarheid op het bedrijventerrein.

Daarmee is Rokkehage het eerste bedrijventerrein in Zoetermeer waar een ondernemerscollectief van start gaat. Op 4 oktober jl. ondertekenden Conrad de Niet van DNN Zoetermeer (links) en Patrick van der Snoek van MKZ Metaalbewerking B.V. (midden) het oprichtingsdocument voor de Stichting Bedrijventerrein Rokkehage. De twee heren vervullen de bestuursfuncties voorzitter, penningsmeester en secretaris.  Beide heren worden gefeliciteerd door Jan Iedema, wethouder economie gemeente Zoetermeer (rechts).

Het doel van de stichting is verbetering van de veiligheid en leefbaarheid op het bedrijventerrein. Het terrein blijft zo aantrekkelijk voor zittende en nieuwe ondernemers en ook voor hun werknemers.

Het realiseren van het samenwerkingsverband, het zogenaamde ondernemerscollectief, draagt bij aan de goede communicatie tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeente. De gemeente heeft dan één aanspreekpunt die de belangen van de zittende ondernemers op Rokkehage vertegenwoordigt. Op deze manier komen de partijen sneller met elkaar tot gezamenlijke afspraken. Ook voor de andere bedrijventerreinen wordt daarom ingezet op het oprichten van een dergelijk ondernemerscollectief.