Voor ondernemers komt extra steun van de gemeente, onder meer door 200 duizend euro in duurzaamheidssubsidies. 

De gemeente stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor noodsteun aan maatschappelijke instellingen om de energiecrisis te overbruggen. Voor ondernemers komt ook extra steun, onder meer door 200 duizend euro in duurzaamheidssubsidies.

Twee ton duurzaamheidssubsidie voor ondernemers

De gemeente heeft onderzocht hoe Zoetermeerse ondernemers extra kunnen worden ondersteund tijdens de energiecrisis. Vanuit het noodfonds wordt 200 duizend euro geïnvesteerd in de aanstaande subsidieregeling 'stimulering energietransitie'. Met die subsidie kunnen ondernemers hun bedrijfspanden verduurzamen.

Op dit moment wordt de regeling nader uitgewerkt zodat de ondernemers vanaf medio maart 2023 een aanvraag kunnen doen voor subsidie.

Daarnaast is uitstel van gemeentelijke betalingen en het leveren van maatwerk in sommige gevallen mogelijk. Ook hoeft over 2023 geen precario te worden betaald.

Ondernemers kunnen bij de ondernemerscoach van Ter Zake Het Ondernemershuis terecht met vragen over financiën en informatie over subsidieregelingen. Ook kunnen ondernemers de gemeente bellen voor vragen rondom financiën via 14 079(externe link), optie 3.

Het college geeft met de instelling van het noodfonds invulling aan de wens van de gemeenteraad, die daar eind 2022 om had verzocht. Naast de steun voor maatschappelijke organisaties en ondernemers, reserveert de gemeente 60 duizend euro voor uitvoeringskosten. De gemeente zal de noden blijvend monitoren en reserveert 740 duizend euro uit het fonds om op een nader moment invulling aan te geven daar waar de nood het hoogst blijkt.