De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat er voor bedrijven voldoende en goede fysieke ruimte is om te ondernemen. Deze ruimte wordt steeds schaarser zowel in Zoetermeer als in de regio. Belangrijk is dus dat de bestaande ruimte zo optimaal mogelijk wordt gebruikt.

Daarom onderzoeken we hoe we deze ruimte beter kunnen benutten en inrichten. Dit doen we onder andere door ondernemers op de bedrijventerreinen uit te nodigen om de vragenlijst hierover in te vullen.

Onderneemt u op een van de bedrijventerreinen in Zoetermeer? Ga dan naar www.zoetermeer.nl/bedrijfsruimte(externe link) en vul de vragenlijst in! Dit kan tot 25 november 2023.

Met uw antwoorden kunnen we beter rekening houden met uw wensen. Een goed besluit over de toekomst van alle bedrijventerreinen maken we niet alleen. Uw input is van groot belang voor een succesvolle ontwikkeling! Invullen kost ongeveer 12 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het onderzoeksrapport wordt in maart 2024 bekendgemaakt.

Aanvullende vragenlijst alleen voor ondernemers op Zoeterhage

Bedrijventerreinen hebben een belangrijke rol in de stad. Ze horen schoon, veilig en duurzaam ingericht te zijn. Door te helpen om een ondernemerscollectief te organiseren ziet de gemeente de mogelijkheid van een goede samenwerking met ondernemers. Wat zijn de voordelen voor u? Een collectief zet zich in voor de belangen van de ondernemers. Ook is het een aanspreekpunt met de gemeente voor onderwerpen, zoals: de kwaliteit van het terrein en bewaren van voldoende en passende ruimte voor werkgelegenheid.

Bureau DZP gaat namens de gemeente aan de slag met het opvragen van de wensen en behoeften voor een ondernemerscollectief op Zoeterhage. Er zijn daarvoor aanvullende vragen in deze vragenlijst opgenomen. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd op welke thema's een samenwerking gewenst is. Wat speelt er bij u als het gaat om een schoon en veilige werkomgeving?

Vervolgstappen voor ondernemers op Zoeterhage

Tijdens de ondernemersbijeenkomst aan het einde van dit jaar lichten we de resultaten van de inventarisatie naar een ondernemerscollectief toe. Ook vertellen we u meer over het oprichten van een ondernemerscollectief. Een uitnodiging daarvoor volgt.